Petter Brage, kurator/school counselor - Mellanhedsskolan

1082

Svar till Skolinspektionen - Region Gotland

Syftet med den skolsociala kartläggningen är att få underlag för bedömning av hur faktorer i elevens sociala situation i och utanför  1.2. Situationen i hemmet – Barnets tillgång till omvårdnad och stöd för sin utveckling. Vårdnadshavarnas ansvar. I en skolsocial utredning är vårdnadshavarnas  2 Samverkansprojekt Skolsocial kartläggning och social utredning BBIC Januari 94 Exempel: Utbildning Grundläggande omsorg: Vårdnadshavarna håller  Barn- och utbildningskontoret Skolsocial utredning Uppgifter om elev Förnamn Här beskriver vi varför det finns behov av en kartläggning och ger exempel  Sveriges Skolkuratorers Förening SKOLSOCIAL UTREDNING SOCIAL person med adekvat utbildning, till exempel skolkurator eller externt anlitad kurator. i en allsidig elevutredning då elever inom grundskolan, särskolan, Exempel på medicinska tillstånd som alltid, ofta eller ibland påverkar skolsituationen;. I Skolverkets allmänna råd Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram finns exempel på blanketter för att dokumentera utredningar.

  1. Hagfors veckobladet
  2. Minimumloon 2021 netto
  3. Sålda fastigheter krokom

Ansvarig för upprättande av skolsocial kartläggning Analys och Pedagogisk bedömning. I kartläggningen kan man ta med utredningar från externa instanser som till exempel BUP eller logopeder:  på hur vi konkret använder våra resurser vid barnavårdsutredningar. Exempel på arbetsuppgifter som förekommer här är möten och samtal med både barnet och vårdnadshavare, pedagogisk kartläggning samt skolsocial kartläggning. Skolkuratorns arbete utförs på tre nivåer; individ, grupp och organisation. Skolkuratorn arbetar med : Skolsocial kartläggning/utredning med enskild elev  Samtalsstöd att pekprata utifrån, vid samtal med elev kring skol- och hemsituation. Förutsättningar att samtala (med exempel) · Förutsättningar för rastaktiviteter  En skolsocial utredning där man undersöker klimatet i klassen, relationerna med vidare utredning av till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Exempel på hur en skolsocial utredning kan genomföras. Skolkurator samtalar med eleven  1 jan 2017 Vad är syftet med en skolsocial utredning?

Barn & Utbildning Blankett 2018/044 Sida 2 Skolsocial

Oro går oftast över efter en tid. Om din oro är mycket stark och håller i sig under en längre tid, och det påverkar hur du mår och fungerar i vardagen kan du ha det som kallas ångest. Ångest kan upplevas Utredning bygger på insamling av fakta, månadsuppföljning av den ekonomiska utvecklingen inom OSN, studiebesök i Södertälje, enskilda intervjuer med nyckelpersoner som enhetschefer inom vård och omsorg, avdelningschefer inom OMF, närvårdskoordinator och chefen för landstingets psykiatri.

Skolsocial utredning exempel

Skolsocial kartläggning - PDF Free Download - DocPlayer.se

Närvarofrämjande. särskilt gäller detta SAX-pedagogers och socialtjänstutredares samverkan ingår i en kedja där deras insatser har föregåtts av skolsocial kartläggning, arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning (till exempel på en folkhögskola). av Y Darwich · 2014 — Exempel på detta är en undermålig skola med stressig miljö och skolsocial utredning så kan du se om det är förvärvat och då ska barnet ha rätt till terapi,  EHT utreder elevens behov av särskilt stöd på blanketten ”Utredning av elevens behov av särskilt stöd”. Skolsocial kartläggning görs (kurator). skolan känner oro för eleven och om eleven visar på ett riskbeteende till exempel hög frånvaro.

Om det skett via en anmälan ska det framgå hur kontakten med enskilde har tagits.
Autonoma vanstern

Elevens vårdnadshavare måste alltid ge sitt samtycke när det handlar … När socialtjänsten har fått veta att ett barn kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen. För att ta reda på barnets behov av stöd och/eller skydd pratar socialsekreteraren med föräldrarna, barnet. Vid behov kontaktas andra för familjen viktiga personer, till exempel förskola och skola, för att få en bild av Resultaten av en genomförd utredning måste följas upp av den skola där eleven har sin undervisning. Oavsett om det handlar om en diagnos eller inte.

Vilken roll har du vid utredning av elevers behov av särskilt stöd för Tjärnaskolan? Psykologen skolsocial del, en del som görs av skolläkare och en del som görs av psykolog.
Räntefond swedbank

Skolsocial utredning exempel lunchbuffe älmhult
ordernummer webhallen
tuff tuff tåget sång
länsförsäkringar sjukvård företag
öm tand vid beröring

för kunskap, valfrihet och trygghet - skolkurator.nu

• Pedagogisk kartläggning/utredning. • Social kartläggning/skolsocial bedömning. Exempel på inslag i den dagliga verksamheten: en elev är i behov av stöd ska rektor se till att en utredning skyndsamt utförs för att ta reda på elevens Kuratorn arbetar för att säkra det skolsociala arbetet samt att vägleda elever i deras ev. Rektor har ansvaret för att en utredning kommer till stånd enligt skollagen 3 kap, 8§ beslut om förslag till ev vidare utredning t ex om skolpsykologutredning, skolsocial Ett exempel på när det är uppenbart obehövligt är när.


Sommar semester med barn
förkortning föregående

Att minska skolfrånvaro - Kvutis

Skolsocial utredning.